РИСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Рисуване за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти

По време на курса всеки ученик ще се запознае с това какво е композиция, перспектива и анатомия на човешкото тяло. Спрямо специалността, която е избрал, всеки ще работи по неговата задача.

Графично рисуване

Етюд: „Натюрморт” :

 • Наблюдение и анализ на предметите

 • Правилно композиране в листа

 • Визиране и съпоставяне на формите една спрямо друга

 • Изграждане на светлосенките, служейки си с линия, щрих и петно. Материали: молив, туш-перо, въглен и др.

Етюд  „Глава”:

 • Правилно композиране във формата

 • Съпоставяне и изграждане на правилните пропорции /на база на знанията по анатомия и перспектива/

 • Наблюдаване на модела и пресъздаване на неговите характерни черти и състояние

 • Изграждане цeлостта на рисунката чрез светлосянка – близки и далечни планове. Материали: молив 2B, 3B, 5B, туш-перо, въглен и др.

Етюд  „Цяла фигура”:

 • Акцент върху правилната конструкция на човешкото тяло

 • Анализ на модела

 • Композиране във формата /перспектива и анатомия/

 • Наблюдаване на характерните черти и състояние на модела /молив, туш-перо, въглен и др./

Живопис:

 • Натюрморт- композиране и нахвърляне на точната рисунка с молив или въглен

 • Линейна и въздушна перспектива

 • Намиране на точния тон на всеки предмет и наслагване на подходящия цвят

 • Различни живописни техники с маслени бои, акварел, пастел, темпера и др.

Композиция:

Спрямо специалността, която ще кандидатства всеки,  индивидуално се работи по зададена тема  –  било то фигурална композиция с човешки фигури, декоративна композиция или др. Пейзаж и свободни рисунки.

Подготовка на портфолио – в рамките на курса или индивидуална консултация

В зависимост от желаната специалност може да получите напътствия за подготвянето на портфолио. За това трябва да разполагате с разнообразни рисунки. Може да получите съвети и насоки  за започването на портфолио, както и да създавате идеите – скици и картини по време на курса.
За създаването на качествено портфолио вие трябва да покажете цялата палитра от знания и рисунки, които умеете, за да може да градим и синтезираме най-добрите ви творби.

Цени:

Курс по рисуване за кандидат-студенти: 110 лв./месец при посещения един път в седмицата по 4 астрономични часа. Индивидуална подготовка: 15 лв./уч. час, като едно посещение е най-малко два часа.

Курс по рисуване за кандидат-гимназисти: 100 лв./месец при посещения един път седмично по 3 астрономични часа. Индивидуална подготовка: 15 лв./уч. час, като едно посещение е най-малко два часа.