МАТЕМАТИКА

Курсове по математика. Уроци по математика

 

 Курсове по математика за ученици от 5 до 12 клас:

  • подготовка за кандидатстване в елитна гимназия 

  • подготовка за кандидатстване във висше учебно заведение

  • подготовка за НВО и ДЗИ

  • повишаване на успеха в училище

  • развиване на творческото и логическото мислене

Целогодишен курс по математика  за 12 клас.  Занятията се провеждат всяка събота от 8.30 -10.30 ч.

Подготовката по математика за седмокласници включва: разбираемо, систематизирано и качествено усвояване на материала, изучаван в седми клас и наваксване на пропуските в знанията от предходните класове. Сериозното отношение към подготовката за Национално външно оценяване (НВО) многократно увеличава вероятността за прием в елитна гимназия. Програмата на обучение изцяло е съобразена с изискванията на МОН.

Занятията са групови или индивидуални. Групово обучение – от 3 до 6 курсисти в група.

Курсовете по математика са с обща продължителност 8 месеца (от октомври до май). Посещенията са един път седмично по три учебни часа. Цена: 800 лв.

Индивидуалните уроци по математика са с времетраене минимум два учебни часа на посещение. Честотата на посещенията седмично е по взаимна уговорка – според желанието на ученика и възможността на преподавателя.

Цена: 35 лв./2 уч.часа