ИСТОРИЯ

Курсове по история

 

 

Предлагаме висококачествена подготовка по история за кандидатстудентски изпити и за матури. Курсът е съобразен с актуалните изисквания на МОН. Обучението е групово или индивидуално. Групите са компактни – състоят се от 3 до 6 курсисти.

Курсовете по история са с обща продължителност 8 месеца (от октомври до май). Посещенията са един път седмично по три учебни часа.

Нашата цел е постигане на оптимално добри резултати при представянето на курсистите ни на съответните изпити. Материалът по история е обемен, и е от изключителна важност професионалния педагогически подход, предполагащ систематизирано и ясно поднасяне на изучаваната материя.

Цена на курса: 800 лв.

Индивидуалните  уроци по история са с времетраене минимум два учебни часа на посещение. Цена: 15 лв./уч.час.