БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Курсове по български език и литература

 

Целогодишни и интензивни курсове по български език и литература:

  • подготовка за кандидатстване след  7 клас

  • подготовка за кандидатстване след 12 клас

  • подготовка за НВО и ДЗИ

  • помощ при усвояване на учебния материал и повишаване на успеха

 

Курс по БЕЛ  за 12 клас. Занятията се провеждат всяка събота от 11:00 до 13:00 ч. Предлагаме групова и индивидуална форма на обучение. Групите се състоят от 3 до 6 курсисти. Програмата е съобразена с изискванията на МОН.

Курсовете по български език и литература са с обща продължителност 8 месеца (от октомври до май). Посещенията са един път седмично по три учебни часа.

Цена: 800 лв. Заплащането се извършва първоначално с две вноски (две по 80 лв.) и след това на всеки месец (от първо до десето число)  по 80 лева.

Индивидуалните уроци по БЕЛ са с времетраене най-малко два учебни часа  на посещение. Честотата на посещенията седмично е по взаимна уговорка – според желанието на ученика и възможността на преподавателя.

Цена: 15 лв./уч. час