АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ОНЛАЙН

„Актьорско майсторство онлайн“ функционира с главна цел стимулиране и развитие на естетическото възпитание и ориентация към изкуствата; подпомагащо разширяването и обогатяването на емоционалния интелект и безпрепятственото вграждане в социума – гарант за нормално и успешно личностно израстване.

                                                                                                                            

  ЗАДАЧИ

  1. Въвеждане в сценичното изкуство;

  2. Запознаване със структурата на театралния спектакъл;

  3. Най-пълно разгръщане на артистичните възможности;

  4. Придобиване на общи такива;

  5. Извеждане на работен стил въз основа на опитите за творчество и художествени идеи :

          1) познания за актьорската игра;

          2) изграждане на образ;

          3) внедряване на похвати за внушение от художествено естество ( разглеждане, наблюдение и анализ на произведения на  изкуството, и представяне на собствени такива );

          4) осъществяване на контакт между двете основни звена – сцена и публика;

           5) психологически анализ и характеристики на сценичните образи и съответната им реализация;

           6) познания за мизансцен, декор, реквизит, костюм и др. ;

           7) стремеж към оригиналност и автентичност, предпазване от унифициране и подражание в изпълненията;    

            8) създаване атмосфера на непринуденост и динамика;

            9) включване на допълващи и съпътстващи дейности – танц, песен, пластика;

          

   ПРАКТИКА

     1) етюдът – кратка сценична задача;

     2) занимания под формата на етюд – индивидуални теми по избор

      3) развитие на творческото мислене : наблюдателност, провокиране на въображението и асоциативните представи

       4) похвати и творчески методи : наблюдение, беседа, диалог, монолог, понятие за режисура.

 

Онлайн курсовете по актьорско майсторство се водят от Марио Спасов

                                     

 

 

 

 

 

Марио се дипломира в Театрален колеж „Любен Гройс” със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър”; където изучава сценична реч, сценично поведение, вокално майсторство (предкласически арии) и др. Средното си образование завършва в музикално училище с профил „Пиано, солфеж и вокал”. Преподава актьорско майсторство в Детско-юношески театрални студии, работи като аниматор към Ариел театър и като корепетитор към Арт театър при открита сцена на Руски културно-информационен център. Педагог е по актьорско майсторство, пиано и класическо пеене.

Цена: 25 лв./50 мин. Пакет за 4 урока – 80 лв. Пакет от 8 урока – 150 лв. (при посещение два пъти в седмицата). Уроците от закупения пакет трябва да бъдат проведени в рамките на 30 календарни дни.